Cursos de galego en Madrid

Cursos de galego en Madrid

Casa de Galicia- Espazo das Linguas Ibéricas
2013-2014

  • Curso de Lingua e Cultura Galega

Do 9 de outubro de 2013 ao 28 de maio de 2014. Mércores de 19:00 a 21:00.  60 horas presenciais.
Curso de seguimento da actualidade galega, historia da lingua e da literatura, e cultura galega. Recoméndase ter coñecementos básicos de lingua galega.

  •  Celga1: (A2) 

Do 7 de outubro de 2013 ao 26 de maio de 2014. Luns de 17:00 a 19:00. 60 horas presenciais.
Curso básico de lingua galega, preparatorio para presentarse á proba CELGA1

  • Celga2: (B1)

Do 9 de outubro de 2013 ao 28 de maio de 2014. Mércores de 17:00 a 19:00. 60 horas presenciais.
Curso intermedio de lingua galega, preparatorio para presentarse á proba CELGA2 Recoméndase ter superado o Celga1 ou pasar unha proba de nivel.

  • Celga4 (C1) 

Do 7 de outubro de 2013 ao 26 de maio de 2014. Luns de 19:00 a 21:00.       60 horas presenciais.

Curso superior de lingua galega, preparatorio para presentarse á proba CELGA4. Recoméndase ter superado o Celga3 ou pasar unha proba de nivel.

Matrícula:

Do 2 ao 20 de setembro

Enviar Solicitude de inscrición a galegoenmadrid@gmail.com

Probas de nivel na Casa de Galicia

previa cita en: galegoenmadrid@gmail.com

Datas para realizar a proba de nivel:

11 de setembro de 17:00 a 19:00
16 de setembro de 10:00 a 12:00
Sede dos cursos:

Casa de Galicia en Madrid
Casado del Alisal, 8, Madrid
Teléfono: 91 595 42 29
casa.galicia@xunta.es
Máis información:

Carme Lamela Villaravid (Profesora): galegoenmadrid@gmail.com

Blogue Galego en Madrid: http://galegomadrid.blogaliza.org

Redes sociais:
http://www.facebook.com/LinguaCulturaGalega.Madrid
https://twitter.com/galegomadrid

Secretaría Xeral de Política Lingüística-Xunta de Galicia: 981 545457 sxpl.formacion@xunta.es
Xunta de Galicia: http://www.xunta.es/linguagalega/outros_cursos_fora_de_galicia

Certificados CELGA: http://www.xunta.es/linguagalega/celga

Instituto Cervantes: http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/espacio_lenguas_ibericas/informacion.htm

Casa de Galicia en Madrid: 91 595 42 29
casa.galicia@xunta.es